Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Pro pacienty


Pro laickou veřejnost
Přiblížení práce a poslání patologie laické veřejnosti.

Fotogalerie
Fotografie z pracovišť ústavu doprovázené podrobným popisem.Pro lékaře


Laboratorní příručka ŠÚP Adobe Acrobat dokument pdf

Přehled vyšetřovacích metod nabízených v laboratořích ŠÚP Adobe Acrobat dokument pdf

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL Adobe Acrobat dokument pdf

Cíle politiky kvality ŠÚP 2016 Adobe Acrobat dokument pdf

Semináře a kongresy
Akce pořádané ústavem pro lékaře, zejména patology.

Věda a výzkum
Základní charakteristika výzkumného zaměření ústavu.

Publikace
Seznam odborných publikací jednotlivých pracovníků ústavu.

Pro studenty


Výuka
Sylaby a přednášky pro jednotlivé studijní obory Lékařské fakulty UK v Plzni.
 
 

For students English


Course in English
Educational materials.
FN Plzeň     LF UK Plzeň