Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Zaměstnanci pracoviště

Přednosta ústavu : Prof. MUDr. Michal Michal
Primář ústavu : prim. MUDr. Petr Mukenšnabl, PhD.
Vedoucí výuky LF : Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Vedoucí lékař úseku Bory : Doc. MUDr. Ondřej Daum, PhD.
Vedoucí lékař úseku Lochotín : Prof. MUDr. Ondřej Hes, PhD.
Vrchní laborantka : Bc. Lenka Krausová
Lékaři ústavu : MUDr. Miroslava Benišová
Prof. MUDr. Ludmila Boudová, PhD.
MUDr. Magdaléna Dubová, PhD.
MUDr. Martin Dušek, PhD.
MUDr. Radoslav Ferko
MUDr. Šárka Hadravská
Doc. MUDr. Denisa Kacerovská, PhD.
Prof. MUDr. Dmitry Kazakov, CSc.
MUDr. Michael Michal, PhD.
MUDr. Květoslava Michalová, PhD.
MUDr. Jana Kuntscherová
MUDr. Markéta Miesbauerová
MUDr. Ondrej Ondič, FIAC
MUDr. Kristýna Pivovarčíková, PhD.
MUDr. Robert Slunečko
MUDr. Bohuslav Sosna
MUDr. Bohuslava Šašková
MUDr. Marián Švajdler, PhD.
MUDr. Pavla Veselá, PhD.
MUDr. Jaroslav Voller, PhD.
MUDr. Tomáš Waloschek
Sekretariát : Eva Kaslová
Irena Kratochvílová (email: siklak@medima.cz)
Květoslava Štaifová
Zuzana Vávrová