Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Pro pacienty


Pro laickou veřejnost
Přiblížení práce a poslání patologie laické veřejnosti.

Fotogalerie
Fotografie z pracovišť ústavu doprovázené podrobným popisem.Pro lékaře


Laboratorní příručka ŠÚP Adobe Acrobat dokument pdf

Přehled vyšetřovacích metod nabízených v laboratořích ŠÚP Adobe Acrobat dokument pdf

Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 Adobe Acrobat dokument pdf

Osvědčení o registraci v Registru klinických laboratoří NASKL Adobe Acrobat dokument pdf

Cíle kvality pro rok 2024 Adobe Acrobat dokument pdf


Semináře a kongresy
Akce pořádané ústavem pro lékaře, zejména patology.

Věda a výzkum
Základní charakteristika výzkumného zaměření ústavu.

Publikace
Seznam odborných publikací jednotlivých pracovníků ústavu.
FN Plzeň     LF UK Plzeň