Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň