Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Pavla Veselá, PhD.

Publikace

  1. Mírka H, Kastner J, Ohlídalová K, Koudelová J, Lysák D, Karas M, Mukenšnabl P, Veselá P. Aspergilóza mozku u nemocných s hematologickými malignitami. Ces Radiol. 2007;61:295-299
  2. Šálek D, Janíková A, Veselá P, Mayer J. Nové perspektivy v patogenezi a diagnostice lymfomu z plášťových buněk (mantle cell lymfomu). Onkologie. 2013;7:121-126
  3. Šálek D, Veselá P, Boudová L, Janíková A, Klener P, Vokurka S, Jankovská M, Pytlík R, Belada D, Pirnos J, Moulis M, Kodet R, Michal M, Janoušová E, Mužík J, Mayer J, Trněný M. Retrospective analysis of 235 unselected patients with mantle cell lymphoma confirms prognostic relevance of Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index and Ki-67 in the era of rituximab: long-term data from the Czech Lymphoma Project Database. Leuk Lymphoma. 2014;55:802-810
  4. Veselá P, Tonar Z, Šálek D, Vokurka S, Trněný M, Kodet R, Moulis M, Kašparová P, Vernerová Z, Velenská Z, Stříteský J, Michal M, Boudová L. Microvessel density of mantle cell lymphoma. A retrospective study of its prognostic role and the correlation with the Ki-67 and the mantle cell lymphoma international prognostic index in 177 cases. Virchows Arch. 2014;465:587-597
  5. Pecková K, Grossmann P, Bulimbasic S, Sperga M, Perez Montiel D, Daum O, Rotterová P, Kokošková B, Veselá P, Pivovarčíková K, Bauleth K, Branžovský J, Dubová M, Hora M, Michal M, Hes O. Renal cell carcinoma with leiomyomatous stroma-further immunohistochemical and molecular genetic characteristics of unusual entity. Ann Diagn Pathol. 2014;18:291-296
  6. Pecková K, Vaněček T, Martínek P, Spagnolo D, Kuroda N, Brunelli M, Vranic S, Djuricic S, Rotterová P, Daum O, Kokošková B, Veselá P, Pivovarčíková K, Bauleth K, Dubová M, Kalusová K, Hora M, Michal M, Hes O. Aggressive and nonaggressive translocation t(6;11) renal cell carcinoma: comparative study of 6 cases and review of the literature. Ann Diagn Pathol. 2014;18:351-357
  7. Hayes M, Pecková K, Martínek P, Hora M, Kalusová K, Straka L, Daum O, Kokošková B, Rotterová P, Pivovarčíková K, Branžovský J, Dubová M, Veselá P, Michal M, Hes O. Molecular-genetic analysis is essential for accurate classification of renal carcinoma resembling Xp11.2 translocation carcinoma. Virchows Arch. 2015;466:313-322
  8. Veselá P, Tonar Z, Boudová L. Mikrovaskulární denzita v lymfomech - hodnocení a klinický význam. Cesk Patol. 2015;51:94-98