Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Andrea Straková Peteříková

Publikace

  1. Daumová M, Hadravská Š, Peteříková AS. Morphologic findings in placenta associated with SARS-CoV-2 infection. Cesk Patol. 2021;57(4):199-202.
  2. Daumová M, Hadravská Š, Peteříková AS, Hasch M, Martínek P. Placental mesenchymal dysplasia - morphology and differential diagnosis. Cesk Patol. 2021;57(4):203-207.
  3. Daumová M, Hadravská Š, Planičková L, Peteříková AS. Chronic non-infectious inflammations of the placenta. Cesk Patol. 2021;57(4):208-215.
  4. Hadravská Š, Ismailová H, Peteříková AS, Daumová M. Non-immune hydrops fetalis associated with two umbilical cord hemangiomas and vascular malformation of the transverse mesocolon. Case report. Cesk Patol. 2021;57(4):216-220.
  5. Peteříková AS, Řehulka H, Dvořák M, Pažinová J, Daumová M. Akutní disekce aorty – neočekávaná příčina úmrtí mladé těhotné ženy. Popis případu. Soud Lek. 2021; 66(2): 20–22.