Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.1
Budova

Laboratoř speciální diagnostiky Šiklova ústavu patologie je detašována v novém areálu FN na Lochotíně. Byla otevřena v roce 1999. Zabývá se speciálními imunohistochemickými vyšetřovacími metodikami, je zde pracoviště elektronové mikroskopie a molekulárně-genetická sekce ústavu. Pro lochotínskou část FN zajištťuje službu peroperačních biopsií. Rovněž zajišťuje 24 hodinový servis pro Transplant Centrum FN Plzeň.

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.1