Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.3
Kryostat

Na snímku jsou zachyceny dva kryostaty. Jde o přístroj, který zmrazí zaslanou tkáň na -21°C. Poté je možné vyrobit zmrazené řezy používané právě k peroperační diagnostice. Metodika je méně přesná, než standardní řezy, je vysoce náročná na personální zabezpečení. Jak lékař, tak laborantka musí patřit k velmi zkušeným pracovníkům, jelikož špatná diagnóza obvykle vede k dalekosáhlým, bezprostředním důsledkům pro pacienta.

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.3