Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Bory - Foto č.3
Pitevna

V pitevním traktu, který patří k nejstarším částem budovy je ročně provedeno cca 800 pitev, probíhají zde některé klinicko-patologické semináře.

Šiklův ústav patologie, areál Bory - Foto č.3