Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Bory - Foto č.2
Posluchárna

Posluchárna má kapacitu přes 100 míst. V současné době je vybavena moderní audiovizuální technikou, kdy je možné promítat digitální data jak z notebooků, tak je možné napojit se přímo na databáze ústavu a demonstrovat tak zajímavé případy s veškerou obrazovou dokumentací.

Šiklův ústav patologie, areál Bory - Foto č.2