Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Bory - Foto č.1
Budova

Tradiční budova Šiklova ústavu patologie byla postavena na přelomu 19. a 20. století. Rozsáhlá rekonstrukce byla uskutečněna v padesátých letech, kdy byl dobudován laboratorní trakt a posluchárna. Hermann Šikl byl význačný patolog narozený v Plzni. Vedl jeden z pražských ústavů - Hlavův ústav, který patřil po dlouhou dobu k nejvýznamnějším pracovištím v Čechách. V současné době zde probíhá rutinní vyšetřování biopsií, je zde lokalizován pitevní trakt a probíhá tu většina výuky mediků. Pro borskou a slovanskou část FN, pro Vojenskou nemocnici a Nemocnici dr. Mulače provádí peroperační biopsie.

Šiklův ústav patologie, areál Bory - Foto č.1