Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.5
Elektronový mikroskop

Elektronový mikroskop. Laboratoř disponuje poměrně moderním přístrojem Philips. Elektronová mikroskopie se rutinně používá k vyšetřování biopsií ledvin - a to jak transplantovaných, tak normálních. Dále je rutinně využíván pro diagnostiku některých nádorů. Podstatnou roli hraje v oblasti výzkumné a experimentální. Zatímco normální mikroskop využívá světelného záření, zde je vzorek prohlížen pomocí emise elektronů. Využívají se zvětšení několika až několika desítek tisíc.

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.5