Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.6
Ultramikrotom

Na snímku je ultramikrotom, což je komplikované zařízení vyrábějící preparáty pro elektronový mikroskop.

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.6