Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.7
Molekulárně biologická laboratoř

Molekulárně-genetické a cytogenetické metodiky se rutinně používají v diagnostice hemato-onkologických onemocnění, dále v diagnostice některých nádorů zažívacího traktu, nádorů měkkých tkání, atd. Nemalou částí práce je detekce některých virů a baktérií. Menší část kapacity je využívána k výzkumným účelům.

Pohled do klimatizované izolační místnosti molekulárně biologické laboratoře. V této místnosti jsou vykonávány veškeré přípravy nukleových kyselin (izolace, restrikční štěpení, mikrokoncentrace), in-situ hybridizační techniky (FISH) a další pre-PCR úkony. Laboratoř je vybavena sterilním boxem s laminárním prouděním, centrifugou, termoboxem, vodní lázní, suchým blokem, hybridizačním blokem a mrazícím boxem do -70°C.

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.7