Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.10
Knihovna

V současné době odebíráme prakticky všechna význačná periodika zabývající se patologií. Jelikož publikujeme velké množství vědeckých článků v předních světových časopisech, je nutné udržovat dobrý přehled o vývoji problematiky ve světě. Většina časopisů je zdarma zapůjčována spřáteleným ústavům v Čechách.

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.10